چرا استکبار از وهابیت پشتیبانی می‌کند؟

بررسی پیمان عبد العزیز با بریتانیا در دفاع همیشگی از وهابیت

389px-Harry_St._John_Bridger_Philby

مدتی است که عربستان سعودی بی‌مهابا به کشورهای اسلامی لشکر کشی و نقش کلانتر منطقه را بازی می‌کند. لشکر کشی به بحرین و کشتار مردم این کشور به منظور دفاع از دولت غیر مشروع آل خلیفه در سال‌های گذشته و هم اکنون نیز هجوم به یمن به بهانه دموکراسی ، جدیدترین جنایت‌های دولتی وهابیت به شمار می‌رود که با پشتوانه و همراهی کامل سیاسی ، اطلاعاتی و نظامی استکبار جهانی صورت می‌گیرد.

سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا استکبار جهانی در تمام موضع‌گیری‌ها ، جنگ‌ها و لشکر کشی‌ها همراه وهابی‌ها است و از آن‌ها پشتیبانی کامل می‌کند؟

بازخوانی نخستین پیمان رسمی و دولتی وهابی‌ها با بریتانیا، این ابهام را به صورت کامل رفع خواهد کرد .