دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

عبدی جلالوندی
دوستت دارم ... اگر لطف کنی یا نکنی .

مطالب این وبلاگ، مطالبی است که خالصانه و ساده و بی ریا، از اعماق قلبم بیرون می آید .
و امیدوارم که صادقانه، در گوشه ای از دل شما جا بگیرد .
متشکرم

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندها

۴۰۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت

خسته ام میفهمید؟!

خسته از آمدن و رفتن و آوار شدن.

خسته از منحنی بودن و عشق.

خسته از حس غریبانه این تنهایی.

بخدا خسته ام از اینهمه تکرار سکوت.

 • عبدی
۳۱
ارديبهشت
 • عبدی